Gebiedsmakelaar IJsseldelta (Nationaal Landschap IJsseldelta)

2009 - 2015

Contactpersoon: Jan-Olaf Tjabringa

 

Cultuurland Advies fungeerde al vanaf 2009 als gebiedsmakelaar in het gebied. We voelden ons bevoorrecht om samen met overheden, gebiedspartijen en bewoners te mogen werken aan de kwaliteiten van de IJsseldelta én om procesmatig nauw betrokken te zijn bij de organisatorische veranderingen die uit moesten monden in een nieuwe gebiedsorganisatie; De Gebiedscooperatie IJsseldelta. Tot en met 2015 hebben we ons vanuit het programma Nationaal Landschap IJsseldelta ingezet voor de thema’s als waterhuishouding, weidevogelbeheer, duurzaamheid, natuur & landschap, landbouw en recreatie & toerisme. Voor de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ gaven en geven we nog altijd in het gebied uitvoering aan de regeling Groen en Blauwe Diensten en ondersteunen we het bestuur van de SPLIJ+ daar waar het nodig is.