Gebiedscoöperatie IJsseldelta

2015 - heden

Contactpersoon: Jan-Olaf Tjabringa

 

Transitie, kantelen, koplopers, friskijkers en dwarsdenkers. Ook in het Nationaal Landschap IJsseldelta ontkwamen we niet aan een frisse en modieuze blik op de toekomst. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de landschappelijke, sociale en economische kwaliteiten en kansen in het gebied. Om ook na 2015 – waarin het uitvoeringsprogramma eindigde -  te kunnen blijven investeren in het gebied én de vruchten te plukken van de al gedane investeringen, werd er een nieuwe gebiedsorganisatie opgericht. Er werd gewerkt aan een aantal businesscases om de dynamiek in het Nationaal Landschap vast te houden. En daarin zit verweven de vernieuwde werk- en denkwijze die binnen gebiedsontwikkelingsopgaven nodig zijn. We gaan immers van subsidiëren naar investeren en van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De Gebiedscooperatie IJsseldelta is vanaf 2016 een feit en draait momenteel volop. Jan-Olaf fungeert als projectuitvoerder en probeert samen met het bestuur en bijna 30 gebiedspartijen de erfenis van het Nationaal Landschap IJsseldelta een waardig vervolg te geven.   

 

Website:

http://www.gcijsseldelta.nl/