Wat doet een gebiedsmakelaar?

De gebiedsmakelaar, ook wel 'gebiedsregisseur' of 'gebiedscoördinator' genoemd, is een verbinder tussen bewoners, overheden en bedrijven. De gebiedsmakelaar signaleert ideeën en initiatieven in een gebied, brengt mensen bij elkaar, helpt bij het formuleren van projecten en ondersteunt bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Hij neemt het initiatief om mensen bij elkaar te brengen en ze uit te dagen om problemen aan te pakken of kansen te benutten.  Ook is hij in staat om beleid te vertalen naar de praktijk of om beleidsontwikkelaars daarbij te begeleiden. Het is belangrijk dat de gebiedsmakelaar en objectieve partij is, het vertrouwen heeft van betrokken mensen en organisaties. 

 

Een gebiedsmakelaar werkt vaak in opdracht van een gemeente, provincie, een waterschap of een andere overkoepelende organisatie. De werkzaamheden van de gebiedsmakelaar dragen bij aan een vitaler en sterker landelijk gebied. 

Visie

Een goede gebiedsmakelaar voelt en weet zich betrokken bij het werkgebied. Praktisch betekent dit dat hij/zij goed bereikbaar is, dichtbij of in het gebied woont. Het kost tijd om een gebied te leren kennen, deze tijd moet de gebiedsmakelaar kunnen nemen. Er is geen standaard voor taken, geschikte competenties of beste werkwijze van een gebiedsmakelaar, maar belangrijke kenmerken van een goede gebiedsmakelaar zijn: kennis van inhoud en proces, snel kunnen schakelen en mensen en ideeën kunnen verbinden. De gebiedsmakelaar werkt altijd op de achtergrond, ondersteunend en adviserend, maar altijd met een proactieve houding. 

 

Wat kenmerkt onze gebiedsmakelaars? 

-          Verbindende netwerkers

-          Enthousiast en ondernemend

-          Onafhankelijk, integer en betrouwbaar

 -         Betrokken en deskundig

Een gebiedsmakelaar is een vertrouwenspersoon en een direct aanspreekpunt in het gebied. De gebiedsmakelaar kent het gebied goed, zit regelmatig bij mensen aan de keukentafel en weet de weg te vinden in het netwerk. De gebiedsmakelaar verbindt partijen en helpt initiatieven op weg. De gebiedsmakelaar faciliteert bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden, draagt bij aan implementatie van groen-blauwe diensten en helpt bij het opzetten van een lokale uitvoeringsorganisatie.  Het werk van de gebiedsmakelaar is gericht op het behoud en de ontwikkeling van het landelijk gebied.