De gebiedsmakelaars

Gebiedsmakelaardij.nl bestaat uit een pool van mensen met diverse kwaliteiten en kennisvelden. Daardoor zijn we in staat om voor elke opgave de juiste persoon met de juiste kwaliteiten in te zetten. De gebiedsmakelaars zijn werkzaam bij verschillende bureaus: Cultuurland is gevestigd in Wapenveld, Optifield in Haaften en ROM3D in Harfsen. Grote kans dat er iemand met geschikte expertise voor uw project bij u in de buurt zit. Hieronder stellen wij ons kort voor. 

Optifield (Haaften)

Stan Gloudemans

Heeft zijn sporen vooral verdiend met het coördineren van vrijwillige kavelruilen. Gedreven om een optimale verkaveling tot stand te brengen. Een brede opdracht om bijvoorbeeld grond voor natuur of infrastructuur kavelruilend te verwerven zijn een welkome uitdaging. Stan opereert het liefst op basis van consensus, maar hij schuwt de confrontatie niet. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden als ruilingen dreigen te mislukken. Hij is inzetbaar voor bredere opdrachten voor gebiedsmakelaars.


Cultuurland Advies (Wapenveld)

Jan-Olaf Tjabringa

Vanaf 2009 tot en met 2015 was Jan-Olaf gebiedsmakelaar in de IJsseldelta. Hij fungeerde daar als schakel tussen enerzijds het programmabureau Nationaal Landschap IJsseldelta en anderzijds het gebied met daarin vele gebiedspartijen, agrariërs en  betrokken bewoners. Momenteel vervult hij een bredere functie in het gebied als vertrouwenspersoon en projectuitvoerder van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. Jan-Olaf vervult zijn functie vanuit betrokkenheid bij het gebied, hij heeft oog voor de verschillende belangen en kan goed met mensen omgaan. Het gebied en de bewoners helpen in het verbeteren van de kwaliteit van hun leefomgeving, dat is het doel van zijn inzet. 


ROM3D (Harfsen)

Willem Rienks

Willems passie is het slim combineren van functies en benutten van creativiteit om te komen tot een aantrekkelijk en functioneel landelijk gebied. Daarbij richt hij zich met name op verduurzaming van de agro en energie sector. Hij heeft ervaring met het oplossen van korte termijn vraagstukken aan de keukentafel bij boer en tuinder, de directietafel van projectontwikkelaars tot aan het ontwikkelen van verre toekomstscenario's en visies voor provincies, Ministeries en voor Brussel. Centraal thema in zijn werk is de ruimtelijke dynamiek van duurzame energie en de effecten daarvan op landgebruik, milieu, landschap en de economie. 

Wouter Guliker